Read The Collected Poems of Octavio Paz, 1957-1987 by Octavio Paz Eliot Weinberger Online

the-collected-poems-of-octavio-paz-1957-1987

Poems, in both English translation and the original Spanish, deal with fate, nature, language, intimacy, love, friendship, and the senses....

Title : The Collected Poems of Octavio Paz, 1957-1987
Author :
Rating :
ISBN : 9780811210379
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 669 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

The Collected Poems of Octavio Paz, 1957-1987 Reviews

 • Ahmad Sharabiani
  2019-03-23 18:21

  The Collected Poems of Octavio Paz, 1957-1987: Bilingual Edition, Octavio Paz تاریخ نخستین خوانش: سال 2004 میلادیعنوان: به من گوش سپار چنان که به باران؛ شاعر: اکتاویو پاز؛ مترجم: سعید سعیدپور؛ تهران، مروارید، 1385؛ در 123 و 100 ص، عکس؛ شابک: 9645881676؛ موضوع: شعر شاعران مکزیکی قرن 20 مآخرین چاپ در سال 1393هشدار: این شعر شاید در این کتاب نباشد؛ یادم نیست، نمیدانم مترجم شعر کیست؛ چهره ی زیبامثل آفتابگردانی ست که گلبرگهایش را؛ رو به خورشید میگشایدمثل توکه چهره می گشایی بر من، وقتی ورق را برمیگردانملبخندِ دلربا؛هر مردی را مسحور زیبایی ات کنیآه ، زیبایِ روزنامه ایتا به حال چند شعر برایت سروده اند؟چند دانته برایت نوشته اند؟ بئاتریس؟برایِ وهمِ وسواس آمیزتبرای فانتزی های مصنوعی اتامروز من اما کلیشه ی دیگری نمیسازمو این شعر را برای تو مینویسمنه! نه، برای کلیشه های بیشتراین شعر برای زنانی ستکه زیبایی شان، به دلنشینی شان ستبه فهم شانبه ذات شاننه به صورتی که جعلی ستاین شعر برای شما زنانی ستکه چون شهرزاد؛ هر روز با قصه ایبرای گفتن از خواب ؛ برمیخیزیدقصه هایی برای دگرگونی؛چشم انتظارِ جنگجنگ بر ضدِ اندام واره های متحدالشکلجنگ بر ضد شهوت های روزانهجنگ برای حقوقِ ناگرفتهو یا فقط جنگ هایی برای نجاتِ شبی بیشتربله، برای شما؛ برای زنانِ دنیایِ دردبه ستارگان درخشانِ این عالمِ بی انتهابه شما جنگجویانِ هزار و یک جنگبرای شما؛ دوستانِ دلمسرم را دیگر رویِ روزنامه ها خم نمی کنمترجیحا به شب میاندیشمبه ستارگانِ درخشان اشنه باز به کلیشه های بیشتر … ا. شربیانی

 • KamRun
  2019-03-09 19:26

  این امتیاز برای کتاب هست و نه این ترجمه. یک مقایسه سرسری بین ترجمه های احمد شاملو، آقای میرعلایی، باهار افسری، ترجمه‌ی مشکوک یغما گلرویی و کتاب حاضر برای نشان دادن ضعف ترجمه کافی ست. امتیاز ترجمه آقای نظیری 1.5 از 5

 • Brian Brogan
  2019-03-11 16:13

  My favorite poetry book, after decades of reading hundreds of poets - or more....

 • Narjes Dorzade
  2019-03-07 22:15

  .سایه های روز سپید در برابر چشمان من من نمی بینم ، چیزی به جز سپید :زمان سپید ،جانی رها شده ، از شور ،از زمان .. " اوکتاویو پاز "فارسی فواد نظیری

 • Marieke
  2019-03-01 16:16

  My dad gave this to me in high school in hopes that i would be fluent in Spanish by the end. That didn't happen. but i'm curious to see if he has a point. I should find my copy and get crackin'. i'm sure that will delight numerous Spanish-speakers if i talk with them by reciting lines of Paz's poems.Dios mio! Ese gringa es loca!

 • Laura Mckinney
  2019-03-10 19:20

  The beauty of Spanish language is clearly illustrated here as readers peruse Paz' poetry in both English and Spanish. Paz takes simple nature themes and weaves them into a spiritual mythology for a hungry soul.

 • ZaRi
  2019-03-12 18:24

  میان حالا و حالمیان هستم و هستیواژه پلبا ورود به آنبه درون خود می آیی:جهان حلقه واربه هم بر می آیدو بسته می شوداز کرانه ای به کرانه دیگرپیوسته پیکری آرمیده است:رنگین کمانی.به زیر طاق هایش خواهم خفت

 • Mojgan
  2019-03-08 21:19

  زیبا ترین اشعاری که تا به حال می تونستم بشنوم..این اشعار رو در یک روز بارانی بخوانید...متوجه منظورم می شید...

 • Rómulo
  2019-03-01 19:26

  En la poesía de Octavio Paz giran, avanzan, se detienen y abrazan todas las constelaciones.

 • Casey
  2019-02-27 18:36

  One of my all time favorite wordsmiths. Beautifully compiled and showcased.

 • Heather
  2019-03-10 19:24

  A wonderful Mexican (thanks David) poet, one of the very best I think. I very much enjoyed this book and look forward to reading more Paz Poetry.

 • Kate
  2019-03-01 18:11

  paz nestles some doozies in this one. scattered throughout the big book are gems serving as prizes for your dedication and search. he rides on the outwave of surrealism, good stuff.

 • Cciccolella
  2019-03-06 17:20

  he takes me oh does he take mereading it in spanish oh does he take mereading him in english he took me

 • Shokufeh شکوفهKavani کاوانی
  2019-03-21 17:32

  آیا این حس را تجربه کرده ائ که موقع خواندن یک کتاب فقط بگریی چرا که کلمات حدیث قلب توست ؟

 • Laura
  2019-03-01 18:26

  My favorite poet, Paz reads like watercolor paintings of Mexico. The sensuality and imagery are amazing. He’s a master of connotation and flow. It’s the kind of poetry you savor.

 • Sara
  2019-03-13 19:10

  Sunstone is one of the most beautiful poems I've ever read. EVER.

 • Mike
  2019-03-06 21:38

  cool water poured down my neck on humid dayslove in the madhouse

 • David
  2019-02-25 19:35

  "Poetry, the suspension bridge between history and truth, is not a road going here or there:it is to see the quietness in its movement, the change in its quietness."from "Vuelta"This is a complete collection of poems from the latter part of Octavio Paz's life. The works include all his published collections such as"Sunstone" as well as "East Slope", reflections on his time as the ambassador for Mexico to India. The gamut runs wide - from Buddha to reflection on Robert Motherwell paintings to word play pieces like "Blanco" and "Topoems". He co-wrote a beautiful piece in the Japanese style of renga with Charles Tomlinson called "Hijos del Aire" which does soar in imagery and playfulness.I have read and thoroughly enjoyed his masterpiece "Labyrinths of Solitude", his great essay on Mexico but never read his poetry till now (he won the Nobel Prize in 1990). His word play, his reflections on language is mesmerizing and intriguing. Sometimes I would read it aloud just for the shear joy of the sound of the Spanish. Of course Eliot Weinberger and company does a fine job in the translation area. This is a book to return to many times.

 • Al
  2019-03-07 20:14

  A Fantastic Collection of Work. If anyone is a fan of Latin Culture, Eastern Philosophy, or Poetry, then you must read this. Take your time, eat slowly, and digest fully. It has both the Spanish original and the English translation. This is a must have in any library for great poetry, great quotes, and to just expand one's horizon. Wonderful -wonderful.

 • Christopher Flynn
  2019-02-24 19:18

  I'm reading this in Spanish a little each night, out loud. The main point is to get better at pronouncing Spanish, move towards half fluency, but the poetry is a revelation. Someone like Paz shouldn't be a revelation, but I've never read his poetry. He plays with language in a way I never notice in Neruda, Borges and Garcia Lorca, the three Spanish-language poets I know the best.

 • Gabe Redel
  2019-03-04 22:21

  This collection has the Spanish version of the poems right along side the English translation. I still want to learn Spanish so that I can read the original, but I did really enjoy the English translations.

 • Andrea
  2019-03-07 19:29

  Me encanta! Un buen Poeta :) Great Spanish poet, he is the king of making words come alive that sound good together and they totally paint a picture of what he wants to tell us. I haven't read a lot of Spanish lit. lately and this is defenitely a classic collection. :) El Espanol es lindo!

 • Christopher O'Maelmacasa
  2019-03-20 19:15

  Always a beautiful source of inspiration.

 • Leonardo Rodríguez
  2019-03-04 20:13

  Dijo Paz: “Más vale un gramo de poesía que cien toneladas de retórica”. Este libro tiene casi tantos gramos de poesía como páginas.

 • Giovanni Luna
  2019-02-21 14:18

  Ya todo está dicho, la lectura, la memoria, la cabeza de el más grande del país. Poesía, ¿qué es poesía? Paz lo sabía muy bien, he aquí el legado del poeta, el hombre, el Mexicano...

 • Karen Hood
  2019-02-27 18:39

  If anyone out there has not read Paz then you will be in for a treat. His poems are wonderfully refreshing ! Enjoy! Author and Poet Karen Jean Matsko Hood

 • l.
  2019-03-15 18:40

  Some of the poems are just divine. I always find the longer list-like poems a bit hard to grasp though.

 • Patrick Rossi
  2019-03-24 20:16

  There are no words!!! I well try to expand!!! Thank you Tate!octavio won the nobel for a reason.

 • Jessica Bang
  2019-03-12 16:24

  The last section, "Arbol Adentro/A Tree Within (1976-1987)," is particularly phenomenal. There are gems in here that I will definitely revisit time and time again.

 • John Thieme
  2019-03-02 21:12

  I love the poetry of Octavio Paz and his verse presented in his native Spanish resounds as a brightly painted canvas. The translations into English leave much to be desired--especially in many of Bishop's translations where the rhythm becomes plodded. His poetry deserves a 5-star rating, the translations barely deserve 2 stars.. So I'll say 3.5, but round down to 3 stars.